اخبار: 

اتاقهای ايزوله

a21

اتاقهای ایزوله

شاسی كمكی از ناودانی 14

اسكلت كف شامل رامهای داخلی شاسی و تیر های عرضی مقاوم

ستونهای اصلی از پروفیل قوطی

بدنه و سقف از ساندویچ پانل دو رو ورق گالوانیزه با عایق پلی یورتان كاملا ایزوله

درب عقب دو لنگه آلومینیومی و یا پانلی با قفل رو كار كانتینری یا قفل مخفی

هواكش

تاسیسات برقی

سپر عقب