اخبار: 

مزایده و مناقصه های شرکت گواه

آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله ای )حمل قطعات و لوازم يدكي

شركت گواه ( سهامي خاص ) در نظر دارد حمل قطعات و لوازم يدكي خودروهاي سنگين و نيمه سنگين به نمايندگي ها و عاملين فروشگاهي در سراسر كشور را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد ، لذا از شركت هايي كه آمادگي و توانايي انجام موضوع مناقصه را داشته دعوت به عمل مي آيد از تاريخ درج آگهي به مدت يك هفته جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني تهران – كيلومتر ( 8 ) جاده مخصوص كرج – مقابل شركت شهاب خودرو- انتهاي خيابان نخ زرين – خيابان شهيد جلال – شركت گواه مراجعه يا از طريق وب سايت (www.govah.com)اسناد مناقصه را اخذ و جهت كسب اطلاعات بيشتر در ساعات اداري با شماره تلفن هاي 47972140 – 47972350 تماس حاصل نمايند .

شركت گواه در رد يا قبول پيشنهادات واصله بدون ذكر دليل ، مختار است.

 

دانلود فرم شرایط شرکت در مناقصه عمومی( يك مرحله اي ) انتخاب پیمانکار حمل لوازم و قطعات یدکی

دانلود جدول نرخ کرایه حمل پیشنهادی از شرکت گواه به مقصدهای ذکرشده در فایل

دانلود فایل نمونه قرارداد