اخبار: 

اتاق حمل نوشابه

A26-1A26-3

اتاق حمل نوشابه

داراي ساب فريم مقاوم با بغل بند هاي استاندارد

اسكلت كف از پروفيل قوطی و ناودانی

دیواره جلو ، عقب و سقف از ورق مقاوم

کف از ورق آهن آجدار با شيب مناسب

دربهای بغل بصورت کرکره ای ( از جنس آلومینیوم) داراي قفل كليد

دیواره جداکننده از پروفیل آهنی

ضربه گیر دور کلاف عقب و بغل

سیستم روشنایی داخل

قابليت بارگيری توسط ليفتراك تا شش پالت بزرگ