اخبار: 

اتاق بار کمپرسی

a22-2a22-4a22-5

اتاق بار کمپرسی

در دو نوع سبك و سنگين

داراي شاسی فرعی - شاسی زير اتاق ورق خم - پل هاي كف اتاق ورق خم - ورق كف 6 ميليمتری- ورق ديواره و درب عقب 4 ميليمتری - جك آنتنی سه مرحله ای هيدرو ليفت سان - قفل درب عقب اتوماتيك جفت اهرمی - شيلنگ ها و اتصالات پرسی فشار قوی - شيرهای كنترل پنيوماتيك - زاويه تخليه بار مناسب- رنگ دو پوششه -زاپاس بند روی اتاق بار- پمپ دنده ای

نوع معدنی با بدنه و كف مقاوم شده