اخبار: 

خودرو آتش نشانی پیشرو

A18

خودرو آتش نشانی پیشرو

نوع خودرو : انواع خودرو های پیكاپ

مشخصات موتور پمپ : موتور پمپ پرتابل فاكس روزنباور تك استيج 1600 ليتر در 8 بار

مخزن آب با ظرفیت 500 ليتر از جنس GRP

قرقره هوزریل برقی و دستی با 40 متر شیلنگ و نازل

نصب كابین براي استقرار مناسب تجهیزات اطفاء