اخبار: 

جناب آقای دکتر امیر افکار به عنوان مدیرعامل جدید شرکت گواه منصوب شد

دکتر افکار به عنوان مدیرعامل جدید شرکت گواه معرفی و جایگزین دکتر حسینی شد.

طی حکمی از سوی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، جناب آقای دکتر افکار به عنوان مدیرعامل جدید شرکت گواه منصوب شد.

در این حکم آمده است که امید است به عنوان امین گروه صنعتی ایران خودرو ضمن رعایت قوانین و مقرارت جاری کشور و استفاده از اختیارات حاصل از اساس نامه شرکت همراه سایر اعضای هیات مدیره در پیشبرد اهداف گروه صنعتی ایران خودرو در آن سازمان نهایت کوشش و جدیت را به عمل آورید.

شایان ذکر است که وی پیش از این مشاور مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل بوده و تصدی‌گری مسند معاونت کیفیت این شرکت را نیز در کارنامه دارد.