اخبار: 

آغاز طرح امداد نوروزی 1402

سردار هادیانفر ضمن تشکر از کلیه هموطنان به دلیل کاهش تصادفات افزود همه دستگاه ها تلاش خود را جهت امداد رسانی برای نوروزی بی حادثه داشته باشند.

وی اشاره کرد چهار عامل اصلی تصادفات : سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، خواب آلودگی و نبود راههای جداشونده می باشد

هادیانفر افزود در طول نوروز امسال 87000 نفر امداد رسانی خواهند کرد که امیدواریم با یاری مردم تصادفات به حداقل برسد.

در ادامه سردار رادان ضمن عرض تبریک اعیاد شعبانیه و ضمن تشکر از کلیه دستگاه های امدادی افزود اقدام شما می تواند بهترین لحظات را برای مردم به ارمغان بیاورد.

وی همچنین با شعار نشاط بهاری، امنیت در سفر، پرهیز از خطر افزود در سال جدید تلاش بر حفظ امنیت و آرامش مردم باشد.