اخبار: 

حضور اعضاء محترم کمیته فنی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور در شرکت گواه

دکتر سنندجی ضمن خوش آمد گویی و بررسی مشکلات اتوبوسرانی بیان کرد: در حال حاضر قطعات پر مصرف در گواه و شبکه نمایندگی ها موجود می باشد وی در ادامه افزود با توجه به ارسال قطعات گارانتی بصورت اعتباری به نمایندگی های کشور امید است میزان توقف خودرو کاهش یابد.

سنندجی خاطر نشان کرد با توجه به نصب سیستم پلاک در تعمیرگاه مرکزی شرکت گواه و نصب پلاک خوان تا پایان اردیبهشت 1402 امکان رصد خودروهای پذیرشی توسط پلاک در سامانه سینو فراهم می شود.

n81_01n81_02n81_03n81_04n81_05n81_06n81_07n81_08n81_09n81_10n81_11n81_12n81_13n81_14n81_15n81_16n81_17n81_18n81_19n81_20n81_n21n81_n22