اخبار: 

Multi Articulating Water Tower

 

Multi Articulating Water Tower

با حداکثر ارتفاع 32.6 و 55 متر تولید که قابلیت نصب بر روی شاسی انواع کامیون ها می باشند .

Water Towers مجهز به بوم تلسکوپی و مفصلی ، مانیتورینگ پاشش آب با دوربین ، سیستم CAN-BUS ، سیستم کنترل PLVC ، بادسنج , ریموت کنترل برای کنترل بوم ، کنترل مانیتورینگ پاشش آب و عملکرد دوربین و ... می باشند .