اخبار: 

Aerial Platforms

 

Aerial Platforms

با حداکثر ارتفاع 29 ،37 ، 48 و 70 متر تولید که قابلیت نصب بر روی شاسی انواع کامیون ها و مجهز به قفس امداد با کنترل پنل ، بوم تلسکوپی و مفصلی با مسیر آب و نردبان از جنس آلومینیوم ، سیستم تنظیم سطح ، سیستم CAN-BUS ، سیستم کنترل PLVC ، بادسنج , ریموت کنترل برای کنترل بوم ، کنترل مانیتورینگ پاشش آب و عملکرد دوربین و ... می باشند .