متقاضي محترم :

حداقل شرايط جهت تكميل فرم تقاضاي نمايندگي امداد به شرح ذيل مي باشد.

الف) شرايط اوليه متقاضي:
 • تابعيت جمهوري اسلامي ايران)براي متقاضيان حقوقي، ثبت رسمي در ايران(
 • دارابودن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • سن بین ۲۰ تا 50 سال
 • حداقل مدرک تحصیلی دیپلم فنی
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان
 • عدم سابقه کیفری موثر
 • متقاضی نباید بازنشسته، مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی، قراردادی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد.
 • گواهینامه دارای رانندگی متناسب با نوع همکاری
 • داشتن مهارت های فنی و تعمیراتی خودرو
 • توانایی کار کردن با گوشی هوشمند
 • توانایی خرید خودرو و لوازم
 • امکان وثیقه سپاری
 • داشتن چک صیادی و یا ضامن دارای دسته چک
ب) مدارك مورد نياز جهت اعلام تقاضا:
 • تكميل فرم تقاضانامه ثبت نام
 • اصل یا کپي برابر اصل سند مالکيت خودرو امدادی
 • اصل یا كپي برابر اصل اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات شركت (متقاضيان حقوقي)
 • اصل یا کپي برابر اصل کل صفحات شناسنامه
 • اصل یا کپي برابر اصل کارت ملي و کارت پايان خدمت
 • اصل یا کپي برابر اصل آخرين مدرک تحصيلي
 • ارائه گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد به مواد مخدر
 • ارائه پرينت گردش مالي حساب يكسال گذشته متقاضي كه به تاييد بانك مربوطه باشد
 • دو قطعه عكس 4×3 متقاضي
 • ارائه مستندات معتبر دوره های فنی گذرانده شده
 • ثبت نام در سامانه ثنا
تذکر
 1. از الزامات صدور مجوز امداد ترهین سند ضمانت توسط متقاضی نزد شرکت گواه می باشد.
 2. در مورد متقاضيان حقوقي شرايط بند الف و ارائه مدارك بند'ب' براي نفر يا نفرات صاحب امضاء شركت الزامي مي باشد
 3. جهت دريافت مدارك بند 'ب' پس از مطالعه و بررسي فرم ثبت نام اينترنتي در صورت تاييد،به متقاضيان محترم نامه طلاع رسانی خواهد شد.
 4. قبول درخواست و تحويل مدارك متقاضي هيچگونه تعهدي مبني بر اعطاء مجوز امداد براي شركت گواه در بر نخواهد داشت.