اخبار: 

حضور شرکت گواه در بیستمین نمایشگاه بین المللی خودروی شیراز

بیستمین نمایشگاه صنعت خودرو با حضور شرکت های خودروسازی در شهر شیراز افتتاح شد.

مراسم افتتاح این نمایشگاه در روز سه شنبه 23 خرداد ماه با حضور مقامات محلی استان فارس در محل دایمی نمایشگاه های شیراز برگزار شد.

این نمایشگاه از 23 لغایت 26 خرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های شهر شیراز قابل بازدید عموم می باشد.

photo_57875_shirazphoto_57876_shiraz