ليست نمايندگي هاي فعال شركت گواه
ردیفنام نمـاينـدگـي كـد مدير نمايندگي استانشهرستـانكد تلفنتلفــناطلاعات بیشتر
1نمایندگی مركـزي1111کامبیز کثیریتهران تهران 02147975030-35
2شرکت مهام صنعت مبین1117عليرضا نيك آئين تهران تهران 02133866767
3شركت ستاره ديزل البرز1118رضا غلاميالبرزآبیک02645383647-50
4آقاي ملامحمد كريمي1119مصطفي ملامحمد كريمي قمقم02533440207
5آقاي بابائــي 1204محمود بابايياردبیلاردبیل04533811241-33819168
6شركت امين خودرو 1215علی دهقانیزدمهریز03532532100-32531139
7شـركت حمل و نقل توكـا1307آقای نعمت ا... معصومیاصفهانمبارکه03152735075-9
8بـرادران براهـيمـي1309محمدحسین براهيمياصفهانشهرضا03153301078
9آقاي صفـرنـورالـه1320 نعمت الله صفر نورالله اصفهاننجف آباد03142499690-1
10شركت پيشتاز خودرو1322خسرونادر افشارياصفهاننائین03146256862
11آقاي عطايي1409احد عطائي انزابيآذربايجان غربیارومیه04432535515
12ناوگان گستر آذر پارت1414خانم افتخار نژادآذربایجان شرقیممقان04134326841-5
13شرکت مرصادخودرو بستان آباد1509ناصر فرجي آذربایجان شرقیبستان آباد04143331183-6
14آقای علائی باهر1510محمدرضا علائی باهرآذربایجان شرقیتبریز04136373601-3
15هادی بهرام شتربان1512هادی بهرام شتربانآذربایجان شرقیتبریز04132463915
16آقای رضا قربانپور1517رضا قربانپورخراسان جنوبیقائن05632531490-32523050-32524350
17آقاي يـارمـرادي 1604افراسياب يار مرادي کرمانشاهکرمانشاه08338279757-*38273500*38273400* 38274000
18آقاي علي آبادي1708محمد آبادیبوشهربرازجان07734372743-5
19شرکت نیرو دیزل کوار1709حسين بهمنيانفارسکوار07137833303-5
20سلیمان مکرم اکبرآبادی1711سلیمان مکرم اکبر آبادیفارسشیراز07137419791 فعال نیست
21شركت ستاره پارسیان جهان1919محمود غلاميالبرزکرج02634709012-14 34703788
22آقاي جهانگیر ميـرزا امـرجي 1922محمود فصاحتتهران قیام دشت02133589001-33586460
23نورافشان1938سید حسین نورافشانخوزستانبهبهان06152731552 52733302 52733227
24آقای احمدیان دهکردی2001غلامرضا احمديان دهكرديچهارمحال بختیاریشهرکرد03833335590
25 شرکت خودرو دیزل بروجن2002علیرضا رفیعیان بروجنیچهارمحال بختیاریبروجن03834238000
26دیزل خودرو خوزستان2119محمدرضا وفايي راد خوزستاندزفول06142446560
27شـركت خاورنگهـدار2212محمد حسن قويخراسان رضویمشهد05133125892-33811218
28آقاي نجفـي گـل 2214علیرضا نجفی گلخراسان رضویمشهد05133210420 -21
29آقای زارعی2222مرتضي زارعي خراسان رضویسبزوار05144333311-2
30شـركت شتـاء خـاص 2301رضا جمشيد بيگي قزوینقزوین02833554054
31آقاي عبـاسيـون 2304علي اكبر عباسيون زنجانزنجان02433799551-6
32آقاي نيشابوري 2402هادی نیشابوریسمنانشاهرود02332235557
33آقاي افضـلي2505محمدرضا افضلي سیستان و بلوچستانزاهدان05433514444-33508594-33513660
34آقاي ميرزاخاني2612احمد ميرزاخانيفارسمرودشت07143343201
35شرکت کرمان صنعت حامد2809محمد علی صفری فرسنگیکرمانکرمان03433318840 33350044
36آقاي ظلـي 3103علي ظلي گلستانگرگان01732158380
37آقای شجاعی3113علي شجاعي گلستانگنبدکاووس01733388401-2
38برادران مشايخي3209ابوالفضل مشايخي مرکزیاراک08633544292-33544498
39شركت پارس ديزل ساوه 3210مهدي عسگريمرکزیساوه08642427291 42427376 42427062
40آقای روراست 3309اكبر روراست همدانهمدان08134586607-9
41آقاي نامـي3501سعيد نامياصفهانکاشان03155588700
42آقاي ابريشمي3503محمد رضا دهقانی محمود ابادییزدیزد03535275441